A tanúsítványról

ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY
Korrekt áron - szakszerűen - gyorsan
Tel: 30/545-1856

Mikor kötelező az energetikai tanúsítvány:

2009. január 1-jétől az új építésű ingatlanokhoz, 2012. január 1-jétől minden értékesítésre kerülő és tartósan bérbe adott épületre kötelező az energetikai tanúsítás.

Új épület építése esetén a tanúsítvány elkészíttetéséről az építtető gondoskodik, legkésőbb a használatbavételi engedélykérelem benyujtásáig.

2012. január 1-jét követően, a meglévő épületek eladásakor és az ingatlanok bérbeadásakor kötelező a tanúsítvány elkészítése.

(2015. december 31-ig bérleti szerződések esetében csak akkor volt kötelező az energetikai tanúsítvány, ha a bérleti szerződés egy teljes épületre szólt, azonban 2016. január 1.-től már kötelező a tanúsítvány bármilyen ingatlan bérbeadásakor is.)

Állami tulajdonú, hatóságoknak otthont adó épületek esetében, ha az épület hasznos alapterülete meghaladja az 250 m2-t, nemcsak a tanúsítvány elkészítése, hanem jól látható helyen történő kifüggesztése is kötelező.

Bárki készíttethet energetikai tanúsítványt az épületére vagy a lakására. A tanúsítvány az épület energiahatékonyságát növelő megvalósítható egyedi javaslatokat tartalmaz. Érdemes energetikai tanúsítványt készíteni 50%-ot meghaladó ingatlanfelújítás előtt.

Energetikai minőségi besorolások 2024-től:

A 2024-es energetikai tanúsítványok bevezetésével minden korábban kiadott energetikai tanúsítvány érvényét veszíti. Az új tanúsítványok számítási módszere teljesen megújult, és az 9/2023. (V. 25.) ÉKM rendelet előírásainak megfelelően kell elkészíteni azokat.Energetikai besorolások 2016

Energetikai minőségi besorolások 2016-2023 között:

A skála a legkedvezőbb „AA++” kategóriától a legkedvezőtlenebb „JJ” kategóriáig terjed. A „BB” kategóriát csak az az ingatlan kaphat, ami megfelel a szigorú közel nulla energiaigényre vonatkozó követelménynek. Maga a címke a háztartási gépek energiafogyasztását jelző címkére hasonlít. A tanúsítvány bevezetésétől is azt várják, – mint ami a háztartási gépek esetében már megtörtént – hogy az alacsony energiafogyasztás értékké válik, és ez megjelenik az ingatlanok árában is.

2021. január elsejétől új építésű épületek már csak akkor kapnak használatbavételi engedélyt, ha teljesítik a közel nulla energiaigényű épületekre vonatkozó követelményeket.Energetikai besorolások 2016

Energetikai minőségi besorolások 2006-2015 között:

2015 december 31-ig az A+ -tól I- kategóriáig terjedő 10 skálából álló besorolást használták. 2016. január elsejétől megválzoztak a követelményértékek, és egy jóval szigorúbb skála váltotta fel a meglévőt. Az új duplázott energiaosztályok a korábbi rendszertől való éles megkülönböztethetőséget szolgálják.

Energetikai besorolások 2012-2015

2016. március 1-je után az épület vagy önálló rendeltetési egység tulajdonosa vagy a korábbi tanúsítvány megrendelője elektronikus formában, díjmentesen igényelheti az új besorolást tartalmazó összefoglaló pótlapot az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központtól.

Energetikai tanúsítvány kötelező eleme a javaslattételek:

A tanúsítványnak egyik legfontosabb része a tanúsító szakember javaslata, ami egyben rámutat a lakás hőtechnikai, illetve épületgépészeti hiányosságaira, problémáira. A javaslatnak az épület rendeltetését, műszaki állapotát figyelembe vevő, költséghatékony megoldásra kell irányulnia, és figyelemmel kell lennie a reális megvalósíthatóságra is. A javaslat kitérhet arra, hogy a javasolt megoldások egyenkénti vagy együttes megvalósítása esetén hogyan változik az adott épület fajlagos primer energiaigénye, illetve ez alapján az épület milyen energetikai minőségi osztályba kerülhet.

Hiteles energetikai minőségtanúsítvány:

Hiteles tanúsítványnak az országos, elektronikus nyilvántartásban szereplő, azonosító kóddal ellátott példány tekinthető. A tanúsítvány része az összesítő lap /lásd kép/, és a tanúsítványt alátámasztó munkarész ami az ingatlan méretétől és bonyolulságától függően 15 - 50 oldal terjedelmű.

Meddig hatályos az elkészült tanúsítvány?

Az energetikai tanúsítvány 10 évig hatályos.

Ha a tanúsítvány hatálya alatt az épületre irányadó jogszabályban meghatározott követelményérték megváltozik, az épület energetikai minőségi osztályba sorolását újra el kell végezni.

Mit kell tartalmazni az adás-vételi szerződésnek?

Meglévő épület vagy önálló rendeltetési egység eladásáról vagy bérbeadásáról készült szerződésnek tartalmaznia kell:

- annak rögzítését, hogy az aktuális rendelet rendelkezései szerint kell-e tanúsítványt készíteni (azaz az ingatlan nem tartozik a rendeletben felsorolt kivételek közé),

- a vevő vagy bérlő nyilatkozatát arról, hogy a tanúsítványt vagy annak másolatát az eladótól vagy a bérbeadótól átvette,

- az energetikai tanúsítvány egyedi azonosító kódját.

Kik jogosultak energetikai tanúsítvány készítésére?

Tanúsítást a Magyar Mérnöki Kamara vagy a Magyar Építész Kamara névjegyzékébe felvett tanúsítók végezhetnek. A tanúsítás mérnöki végzettség, szakmai tapasztalat és jogosultsági vizsgához kötött. Vállalkozásunk a feltételeknek mindenben megfelelő, megfelelő referenciával rendelkező minősített energetikai tanúsítót foglalkoztat.

Energetikai tanúsítványra vonatkozó jogszabályok:

KORMÁNYRENDELETEK:
 
266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet
az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1300266.kor
 
312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet
az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1200312.kor
 
313/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet
Építésügyi Dokumentációs és Információs Központról, valamint az Országos Építésügyi Nyilvántartásról szóló
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1200313.KOR
 

176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet
az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról

 

MINISZTERI RENDELET:
 
9/2023. (V. 25.) ÉKM rendelet
az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról